BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Thursday, January 8, 2009

sambungan artikel Israel gempur Gaza.

Ujian bagi pola SKO
1. Selepas (tentera Yahudi ) melancarkan serangan udara selama lapan hari
Ujian subjek ayat: menggunakan kata tanya apakah dan siapakah.
a) Siapakah yang melancarkan serangan selama lapan hari.
Jawapan : tentera Yahudi
Maka tentera Yahudi merupakan subjek ayat.
b) Ujian kata kerja :menggunakan unsur fleksi telah, sedang, dan akan dengan kata kerja tertentu.
Jawapan: akan melancarkan, sedang melancarkan, akan melancarkan.
c) Ujian bagi objek: i)boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek predikator apa/siapa=objek
serangan udara dilancarkan oleh tentera Yahudi
Subjek ayat pasif: serangan udara
maka objek : serangan udara.

Makan serangan udara ialah objek ayat.

2. Tentera Yahudi awal pagi semalam mara memasuki Gaza
a) Ujian subjek : menggunakan kata tanya apakah dan siapakah
Siapakah yang mara memasuki Gaza.
Jawapan : Tentera Yahudi.
b)Ujian kata kerja : boleh menerima unsur fleksi telah, sedang atau akan dengan kata kerja tertentu.
Jawapan: akan melancarkan, sedang melancarkan , telah melancarkan.
c) Ujian bagi objek : i) boleh menjadi subjek ayat pasif
Jawapan: Gaza dimasuki oleh tentera Yahudi awal pagi semalam
ii) boleh menjadi subjek predikator apa/siapa =objek
subjek ayat pasif :Gaza
Maka objek : Gaza

3. Serangan darat tentera Yahudi itu bagaimanapun dibalas pejuang Hamas dengan bertekad menjadikan Gaza kubur askar Israel.
a) U jian subjek : menggunakan kata tanya apakah atau siapakah
Apakah yang dibalas oleh pejuang Hamas?
Jawapan: serangan darat tentera Yahudi.
b) Ujian kata kerja : boleh menerima unsur fleksi telah, sedang atau akan dengan kata kerja .
Jawapan: telah dibalas, akan dibalas,
c)Ujian objek : Boleh menjadi subjek predikator apa/siapa
Jawapan : pejuang Hamas

4. Hamas berjaya menawan dua askar Israel
a) Ujian subjek : menggunakan kata tanya apakah atau siapakah
Siapakah yang berjaya menawan dua askar Israel?
Jawapan: Hamas yang berjaya menawan dua askar Israel.
Oleh itu Hamas merupakan subjek ayat.
b) Ujian kata kerja :boleh menerima unsur fleksi telah, sedang, atau akan.
Jawapan: telah menawan, akan menawan, sedang menawan.
c) Ujian objek : i) boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek predikator apa/siapa
Dua askar Israel berjaya ditawan oleh Hamas.
Subjek: Dua askar Israel
subjek predikator : Dua askar Israel

5) Kamu memasuki Gaza seperti tikus.
a) Ujian subjek: menggunakan kata tanya apakah atau siapakah
Siapakah yang memasuki Gaza seperti tikus
Jawapan: Kamu memasuki Gaza sepeti tikus.
Oleh itu kamu ialah subjek ayat.
b) Ujian kata kerja: boleh menerima unsur fleksi telah,sedang atau akan.
Jawapan: telah memasuki,akan memasuki,sedang memasuki
c) Ujian objek : i) boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek predikator apa/siapa
Gaza dimasuki oleh kamu
subjek ayat : Gaza
subjek predikator : Gaza
Olei itu objek ialah Gaza

6) Gaza akan menjadi kubur anda.
a) Ujian subjek: menggunakan kata tanya siapa atau apa
Apakah yang akan menjadi kubur anda
Jawapan:Gaza
Oleh itu, Gaza merupakan subjek ayat.
b)Ujian kata kerja: boleh menerima unsur fleksi telah,sedang,akan.
Jawapan: telah menjadi, akan menjadi
c)Ujian Objek: i) boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek predikator apa/siapa
Kubur anda akan dijadikan Gaza
Subjek:kubur
subjek predikator: kubur
Oleh itu objek ayat ialah kubur.

7) Hamas mempunyai 20000 anggota bersenjata
a) Ujian subjek: menggunakan kata tanya siapa atau apa
Siapakah yang mempunyai 20000 anggota tentera?
Jawapan: Hamas.
Oleh itu, Hamas ialah subjek.
b)Ujian kata kerja : boleh menerima unsur fleksi telah, sedang atau akan.
Jawapan: telah mempunyai, akan mempunyai.
Oleh itu mempunyai ialah kata kerja.
c) Ujian objek : i) boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek predikator apa/siapa
20000 anggota bersenjata telah dipunyai oleh Hamas.
subjek: 20000 anggota bersenjata
subjek predikator : 20000 orang anggota bersenjata
Oleh itu, 20000 orang anggota bersenjata ialah objek ayat.

8) Hamas melancarkan lagi 25 roket ke wilayah Israel
a)Ujian subjek : menggunakan kata tanya apa/siapa
Siapakah yang melancarkan lagi 25 roket ke wilayah Israel?
Jawapan: Hamas
Oleh itu hamas ialah subjek ayat.
b) Ujian kata kerja: boleh menerima unsur fleksi telah, sedang atau akan
Jawapan: telah melancarkan, akan melancarkan, sedang melancarkan
c) Ujian objek : i) boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek prediaktor apa/siapa
25 roket ke wilayah Israel telah dilancarkan
subjek: 25 roket
subjek predikator: 25 roket.
Oleh itu, 25 roket ialah objek ayat.

9) Tentera Israel melaporkan setakat ini 30 askarnya cedera , 2 parah manakala 23 warga Gaza maut.
a) Ujian subjek : menggunakan kata tanya apa/siapa
Siapakah yang melaporkan setakat ini 30 askarnya cedera, 2 parah manakala 23 warga Gaza maut?
Jawapan: Tentera Israel
Oleh itu, tentera Israel ialah subjek ayat.
b) Ujian kata kerja : boleh menerima unsur fleksi telah, sedang, akan
Jawapan: akan melaporkan, telah melaporkan ,
c) Ujian objek : i) boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek predikator apa/siapa
30 askar cedera setakat ini telah dilaporkan oleh Israel
subjek ayat pasif :30 askar cedera
subjek redikator apa/siapa :30 askar cedera.
Oleh itu, objek ayat ialah 30 askar cedera.

10) Satu unit kereta kebal menyerang selatan Gaza
a)Ujian subjek: menggunakan kata tanya apa/siapa
Apakah yang menyerang Selatan Gaza?
Jawapan: Satu unit kereta kebal satu unit kereta kebal ialah subjek ayat.
b) Ujian kata kerja: boleh menerima unsur fleksi sedang, akan atau telah
Jawapan: telah menyerang,akan menyerang , sedang menyerang.
c) Ujian objek: i) boleh menjadi subjek ayat pasif
ii) boleh menjadi subjek predikator ayat.
Selatan Gaza telah diserang oleh satu unit kereta kebal
subjek ayat pasif: Selatan Gaza
subjek predikator ayat: Selatan Gaza
Oleh itu, objek ayat ialah Selatan Gaza.


0 comments: