BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Friday, January 9, 2009

HMT 329:Analisis Kontrastif : Palestin vs Israel

Objektif kuliah HMT 329 hari ini adalah untuk melihat analisis kontrastif selain daripada aspek sintaksis. Pada hari ini penerangan Dr.Radiah lebih berfokus kepada perbandingan iaitu membandingkan antara dua unsur atau lebih daripada segi persamaan (contrast) dan perbezaan (compare).Contohnya perbandingan unsur x dengan unsur y.Unsur-unsur tersebut dianggap sebagai lambang sahaja.

Unsur yang dibandingkan oleh pelajar HMT 329 ialah perkataan palestin dengan Israel.
Soalan 1
Apakah maksud Palestin?
Jawapan pelajar-pelajar HMT 329 :
13. Negara yang sedang dijajah.
15. sebuah negara Islam.
17. Negara yang selalu kena bom.
23. Negara yang tidak stabil
25. rakyat yang ditindas
27. rakyat yang hidup dalam derita
29 banyak rakyat yang terkorban

Soalan 2:
Apakah maksud tentang Israel?
Jawapan pelajar-pelajar HMT329:
2. Sebuah negara Kristian
4. Kejam, menindas, membunuh
6. Sebuah Negara yang tidak bercampur dalam hal politik
10. Sebuah Negara yang mempunyai pemimpin yang kejam.
8. Peperangan yang menyebabkan rakyat terkorban.
14. Negara yang mempunyai pemimpin yang bijak berkomunikasi.

Bedasarkan maklumat daripada soalan 1 dan soalan 2, kami dikehendaki membuat perbandingan dari segi persamaan dan perbezaan.Terdapat pelbagai jawapan yang diberikan oleh pelajar-pelajar HMT 329.Antaranya:
28. Israel lebih kuat daripada Palestin
24. Israel negara yang menindas, Palestin negara yang menindas.
9. Mempunyai agama yang berlainan. ( sukarela )
15. Israel ialah negara yang lebih kuat berbanding dengan palestin.(sukarela)
12. Wujud konflik politik antara kedua-dua negara.(sukrela)
8. Sebagai akibat rakyat yang menerima penindasan dan penderitaan. (sukarela)

Pelajar HMT 329 telah membuat perbandingan dengan menyatakan persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam unsur tersebut.Antara persamaan yang dikenalpasti ialah jawapan daripada nombor 12 manakala perbezaan dapat dilihat daripada jawapan nombor 28,24,9, dan 15. Walau bagaimanapun jawapan daripada pelajar nombor 8 tidak dapat diterima kerana tidak terdapat unsur parbandingan antara kedua-dua unsur tersebut.

Namun begitu Dr.Radiah meminta kami mencari ungkapan yang sahih , benar dan bukti yang memadai untuk jawapan-jawapan yang telah diberikan. Kami membuktikan kesahihan jawapan tersebut dengan menggunakan Wikipedia,Utusan online dan berita harian online.Antara jawapan yang diberikan oleh pelajar HMT 329 ialah :
i) N ombor 22, 7 dan 5 membuktikan melalui Wikipedia bahawa jawapan yang diberikan oleh nombor 25 dan nombor 4 adalah betul, iaitu mengesahkan Israel dan Palestin berkonflik dalam artikel Israeli Palestine konflik
ii) Nombor 6 dan nombor 11 membuktikan bahawa rakyat Israel tidak semestinya beragama Kristian tetapi juga menganut agama yang berlainan.
iii) Nombor 10 dan nombor 26 membuktikan bahawa sememangnya terdapat konflik antara kedua-dua negara berdasarkan jawapan yang diberikan oleh nombor 12 ( dipetik daripada Wikipedia yang bertajuk “Konflik Israel Palestin )
iv)Nombor 27, nombor 29 dan nombor 8 membuktikan bahawa rakyat memang hidup dalam derita berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pelajar nombor 27. ( dipetik daripada Utusan Malaysia online )

0 comments: